Štrausov koncert i nacizam

Štrausov koncert i nacizam

Štrausov koncert i nacizam – Bečki novogodišnji koncert je jedna od poslednjih masovnih atrakcija svetske televizije. Prvog jutra nove godine, u 11 sati i 15 minuta po centralnoevropskom vremenu, na mestu koje sebe smatra epicentrom Evrope, grupa muškaraca u svečanim odelima penje se na pozornicu Dvorane Bečkog muzičkog društva (Musikverensaal) da bi izvela ritual koji […]

Ljubav, strast i rad na “prašnjavom” imidžu Bečke filharmonije

Ljubav, strast i rad na “prašnjavom” imidžu Bečke filharmonije

Ljubav, strast i rad na “prašnjavom” imidžu Bečke filharmonije – Sophie Dervaux, rođena Dartigalongue, kćer matematičara i gitaristikinje, dolazi nam iz Pariza gdje je i rođena 25. jula 1991. godine. Ova mlada muzičarka počela je svoje druženje s muzikom u ranoj dobi. Nakon gitare, njen instrument je bio klarinet, a tek kasnije će se roditi […]

Bečki Novogodišnji koncert

Bečki Novogodišnji koncert

Bečki Novogodišnji koncert – „Musikverein“, građevina koja je u sklopu „Društva prijatelja muzike u Beču“, u čijoj velikoj, zlatnoj dvorani Bečki filharmoničari daju svoje pretplatničke koncerte, i ove godine, kao i svake godine od 1946., predstavlja svoj Novogodišnji koncert. Dansko-austrijski građevinar i arhitekt Theophil Hansen (1813-1891) je tvorac ovoga veličanstvenog zdanja koje je izgrađeno 1870. […]