Књижевност против градитељства

Књижевност против градитељства

Српско средњовековље у романима Добрила Ненадића Лепо је приметио још Виктор Иго у роману Богородичина црква у Паризу да ће архитектура бити све угроженија како штампа узима маха. И заиста, јака продукција књига не само што је постала огромна конкуренција сваком виду уметности у градитељству, него често не налази ни мало разумевања за ту уметност. […]