Nusja Jone, savršena mlada – Goranci

Nusja Jone, savršena mlada – Goranci

Kod Makaza, na 2-3 kilometara od sela, put se račva na dva kraka: desni vodi u Donje a levi krak u Gornje Ljubinje; dva mestašca sa nekoliko hiljada stanovnika, smeštena na obroncima Šar planine, blizu Prizrena, udaljena nekoliko sati od Prištine. U njima žive članovi Trebeš zajednice Goranaca. Pored pitoreskne okoline, živopisnih kuća, Goranci neguju […]