Mobi Dik – višeznačna simbolika

Mobi Dik – višeznačna simbolika

Mobi Dik, to iznimno i izvanredno djelo svjetske književnosti, zauzima u američkoj kulturi približno ono mjesto što ga u drugim, starijim literaturama imaju veliki nacionalni spjevovi — od Homerovih do Miltonova. Objavljena god. 1851., ta se knjiga pojavila u vrijeme kad je u prozi većih europskih zemalja već zavladao realizam. Američka književnost nastajala je u […]

Mobi Dik: Ep o neuhvatljivom – Herman Melvil

Mobi Dik: Ep o neuhvatljivom – Herman Melvil

Mobi Dik: Ep o neuhvatljivom – Herman Melvil   Ali kad nečija vera postane odista pomama, kad se pretvori u pravo mučenje i, na kraju krajeva, pretvori ovu našu zemlju u gostionicu neugodnu za stanovanje, onda je, mislim, krajnje vreme da se ta osoba odvede na stranu i da se stvar pretrese s njom.    […]