Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer, vino i žene na njegovim slikama Umjetničko razdoblje koje počinje krajem XVI vijeka, traje kroz čitav XVII vijek, u nekim zemljama i velikim dijelom kroz XVIII vijek, zove se barok. Naziv barok potiče od portugalske riječi barocco , koja označava biser nepravilnog oblika, tvorevinu bolesne školjke. Kao i naziv manirizam, ovaj naziv je […]