Flamanski majstori i literatura

Flamanski majstori i literatura

Slike i reči: flamanski majstori i literatura. Malo je oblasti u Evropi, osim možda Toskane ili Venecije, gde je na jednom relativno ograničenom prostoru rođeno toliko slikarskih talenata i poneki genij, kako je to slučaj sa Flandrijom, odnosno u širem smislu „Niskim zemljama“ (danas Holandija, Belgija) gde su „katedrale jedine planine“, kako je to pevao […]

Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer, vino i žene na njegovim slikama Umjetničko razdoblje koje počinje krajem XVI vijeka, traje kroz čitav XVII vijek, u nekim zemljama i velikim dijelom kroz XVIII vijek, zove se barok. Naziv barok potiče od portugalske riječi barocco , koja označava biser nepravilnog oblika, tvorevinu bolesne školjke. Kao i naziv manirizam, ovaj naziv je […]