O najlepšoj formi – Zlatni presek

O najlepšoj formi – Zlatni presek

O najlepšoj formi – Zlatni presek – Od najstarijih vremena estetičari su se bavili problemom lepe forme. Oni su se pitali postoji li neka forma koja bi bila najlepša od svih. Grci su smatrali da je to krug, jer je ova forma najsavršenija. Nemački estetičar Vinkelman tvrdio je da je „elipsa linija lepote“ a po […]