Организација простора у роману ,,Газда Младен“ Боре Станковића

Организација простора у роману ,,Газда Младен“ Боре Станковића

Организација простора у роману ,,Газда Младен“ Боре Станковића На организацију простора у роману Газда Младен утицао је карактер ликова, њихово понашање, улога и статус у породици и друштву. Простор у којем се одиграва активност ликова је отворен и затворен чиме се постиже динамична природа ликова, а њихова промена битно утиче и на промену простора који […]