Egzistencijalna sfinga – Verica Vinsent Kol

Egzistencijalna sfinga – Verica Vinsent Kol

Egzistencijalna sfinga –  Verica Vinsent Kol – Gospođo, Quo Vadis?   „Treba održati čovečansko u čoveku ovih dana. Zato deo mene razume, deo niti razume, niti pristaje.“ Verica Vinsent Kol   Egzistencijalizam kao horizont i polazište   Dvadeseti vek s jedne strane beleži nezaustavljiv hod nauke u smeru odgonetke na pitanja koja se tiču fizičkih […]

Zapisi sa oboda vulkanske kupe

Zapisi sa oboda vulkanske kupe

Zapisi sa oboda vulkanske kupe – Putopis sa Rudnika Grad je kao kiborg, koji još pulsira digitalnim signalima, ostajao iza mene. Večno budna betonska menažerija Beograda sa jedne i druge strane Dunava i Save u majsko jutro nestajala je u oblacima, koji su se zgušnjavali snagom modro sivog olova i pretili da će kroz melodije […]

Književne mape sveta – Dubravka Ugrešić

Književne mape sveta – Dubravka Ugrešić

Za roman Forsiranje romana-reke Dubravka Ugrešić je 1988. godine dobila NIN-ovu nagradu i na taj način postala prva spisateljica na prostoru nekadašnje Jugoslavije kojoj je ovo priznanje dodeljeno. U međuvremenu su istorijske anale ove nagrade dopunila imena još nekih spisateljica, ali je, objektivno posmatrano, samo priznanje ostalo i dalje privilegija muških autora.

Mistična aura Marice Josimčević

Mistična aura Marice Josimčević

Pred nama je knjiga donekle drugačije forme u odnosu na dosadašnji književno-umetnički prosede Marice Josimčević. U autorkinom stvaralaštvu ona čini posebno mesto, jer na kompleksan način tematski povezuje ne samo sve što je do sada stvarala u svojoj prozi, već nudi uvid kako nastaje književna misterija bogatog opusa romana i priča ove spisateljice. Kroz Kulise […]

Ekspresionistički profil romana ”Plavi zdenac”

Ekspresionistički profil romana ”Plavi zdenac”

Ekspresionistički profil romana ”Plavi zdenac” Iako su na planu ideja romani Marice Josimčević prilično razuđeni, raznoliki, te je teško uspostaviti samo jednu ravan, koja bi ih sve reflektovala, na planu književnog izražavanja proza ove autorke poseduje jednu zajedničku crtu, jedan jedinstven umetnički horizont i dinamiku, koja drži u sprezi kompletan opus. Reč je o ekspresionističkom […]