Ljubav protiv braka i porodice

Ljubav protiv braka i porodice

Ljubav protiv braka i porodice  – Uobičajeno je shvatanje da su brak i porodica vrlo važne ako ne i osnovne društvene ustanove te da savremena kriza braka i porodice u vrijednosnom smislu predstavlja negativan fenomen. U tri fragmenta koja slijede nastojaćemo da osporimo pomenuto uvjerenje. Prvo noseća ideja braka i porodice je ideja ljubavi iz […]

Идентитет као инцидент

Идентитет као инцидент

Идентитет је нежељена појава јер у крајњој линији он не представља ништа друго до ретроактивно приписивање значења нашем биолошком присуствовању. Моје биолошко рођење или биолошко рођење мене, није мјесто мога идентитета. Сам исказ „ја сам рођен“ логички је немогућ јер у тренутку мога рођења, рођења мене, у том чину, мој его није постојао. Није постојала […]

Voz ludaka – nedovršena priča

Voz ludaka – nedovršena priča

Voz ludaka – (Nedovršena fantastična pseudodrama u pet činova ili o politički nekorektnom preispitivanju logičkog principa svjetske povijesti)   Čin prvi Nalazeći se van poretka prostora i vremena, žuti voz kretao se upravo onom brzinom kojom je grupa pijanih kineskih radnika u tišini stotinjak metara ispred postavljala prugu. Iako je bila duboka i maglovita noć, […]

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – Zabilješka o glasbi Pokušaj modernog bijelog čovjeka da nametne univerzalni i obavezujući karakter tehnike kao svog logosa možda nigdje nije vidljiviji nego na primjeru dvostruke sekularizacije glasbe. Pri tome pod sekularizacijom mislimo ispražnjenje nečega od vlastite svrhe. Kao i u slučaju pisma, o čemu piše Rolan Bart govoreći o religijskoj svrsi […]

Шта је турбо фолк? Феномен или побуна

Шта је турбо фолк? Феномен или побуна

  Турбо фолк представља најзначајнији феномен у повијести човјечанства отуда што он у свом бићу јесте побуна против саме идеје стварности. Различите дискурзивне праксе (филозофија, историја умјетности итд.) некао су успјевале својим логоцентричним наративима ухватити и аутоцентрично присвојити све раније „побуне“ дајући им овакву или онакву филозофско-антрополошку легитимацију неопходну за обезбјеђивање унапријед предпостављене кохеретности саме […]

Obrnuta strukturacija i proizvođenje krize

Obrnuta strukturacija i proizvođenje krize

Obrnuta strukturacija i proizvođenje krize   (Crtica o autogenocidnosti)   Ne treba podcjenjivati značaj pojedinca jer iako sam, on nije usamljen, zbog čega može saborno da djela. Zbog toga je sa stanovišta kontrole, neophodno iz sabornosti izbaciti vremensku (eshatološku dimenziju) kako bi se sama ideja sabiranja (inkluzije i sinergije) deontologizovala i redukovala na teritorijalno-političku dimenziju […]

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta – Ono što se obično imenuje kao analiza nekog problema, epistemološki posmatrano, predstavlja dva divergentna oblika saznanja: objašnjenje i razumijevanje. Objašnjenje predstavlja oblik saznanja, inače karakterističan za nomotetske (prirodne) nauke, koji ustanovljava uzrok i posljedice datog fenomena (tzv. istorijska analiza), te elemente od kojih je taj problem sačinjen (tzv. strukturalna […]

Кецеља-пројекат и дјеца палих родитеља

Кецеља-пројекат и дјеца палих родитеља

Кецеља-пројекат и дјеца палих родитеља Родитеље браћо моја, родитеље а не мантиле и кецеље! Примјера који показују да управљање визуелним идентитетом представља важан дио политичко-идеолошке контроле идентитета не мањка. Од Петра Великог (1698) који је издао царски указ о обавези свих дворјана да брију браде и носе европску одјећу како би Руси што више личили […]