Политичка филозофија – Никола Макијавели

Политичка филозофија – Никола Макијавели

Политичка филозофија – Никола Макијавели Ако узмемо у обзир појам политике који означава скуп основних принципа и припадајућих смерница којима се усмеравају и лимитирају активности у циљу остваривања дугорочних циљева, онда морамо укрстити и појам владара који би се налазио на врх „политичке пирамиде”. Принципи и одлуке које се тичу друштвене заједнице и које доноси […]

Makijaveli – i juče i sutra

Makijaveli – i juče i sutra

Makijaveli – i juče i sutra   U rasponu od pet vekova Nikola Makijaveli i daje drži svoje pristalice i ljute oponente kao i neutralne kritičare u svojoj magičnoj orbiti. Teoretičar političke bezobzirnosti, taktičke prepredenosti i strategijskog lukavstva, bio je, a i dalje jeste kroz vekove oprečno a opsesivno recipiran. Ravnom merom su ga slavili […]