Maks Veber: dilema modernosti

Maks Veber: dilema modernosti

Možda je  najistaknutiji  društveni mislilac epohe i vodeće ime u oblikovanju moderne sociologije bio Maks Veber (Max Weber) (1864-1920). Za Vebera, nemačkog akademika, moderna zapadna civilizacija, za razliku od ostalih civilizacija na svetu, doslovno je eliminisala mit, misteriju i magiju iz svog poimanja prirode i društva – donoseći “otrežnjenje sveta”, kako ga je Vcber nazvao. […]

Gistav le Bon: psihologija gomile

Gistav le Bon: psihologija gomile

Moska i Pareto bili su usredsređeni na vladajuće elite; Gistav le Bon (Gustave Le Bon) (1841-1931), francuski socijalni psiholog, koncentrisao se na psihologiju masa ispoljenu u ponašanju gomile, fenomen od znatne važnosti u eri ubrzane industrijalizacije i demokratizacije. “Zamena nesvesnih postupaka gomila svesnim postupcima pojedinaca jedna je od osnovnih karakteristika sadašnjeg doba” izjavio je Le […]

Intelektualna istorija Evrope

Intelektualna istorija Evrope

Temelji intelektualne tradicije Zapada   Judeo-hrišćanska i grčko-rimska tradicija   Suštinska pitanja života, smrti i prirode univerzuma već više od 2.500 godina privlače mislioce Zapada. Uprkos svoj svojoj raznovrsnosti i složenosti,  intelektualna  tradi­cija Zapada ima nekoliko integrativnih principa. Prevazilazeći mitsko razmišljanje, intelektualci Zapada izgradili su instrumente razuma koji su omogućili  racionalno i sistematko istraživanje fizičke […]