Hrišćanska adventistička crkva

Hrišćanska adventistička crkva Kao što sam ranije pisao, od ovog članka pa nadalje pokušaću da u najkraćim crtama dam prikaz većine verskih zajednica koje deluju na teritoriji R. Srbije. Prva u nizu biće predstavljena Hrišćanska adventistička crkva, čiji su članovi poznatiji pod nazivom Subotari. Hrišćanska adventistička crkva predstavlja protestantsku sektu koja ‘’ne veruje u besmrtnost […]

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas) Izlaganje materije ne bi bilo potpuno ukoliko određene događaje ne navedem kao ilustraciju destrukcije pojedinim kultova i sekti, a zahvaljujući kojima je bačena senka na ostale versle zajednice koje nisu destruktivne. Najeklatantniji primer prestavlja slučaj kulta Hram naroda predvođen Dzimom Dzounsom. Dzouns je […]

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte) Odredbe sekte U ovom delu izlaganje ću započeti objašnjenjem pojma sekta. Objašnjenje će biti izloženo sa sociološkog aspekta, ali radi što je moguće veće objektivnosti a u skladu sa duhom tolerancije i nepristrasnosti izneću stavove zvaničnih verskih zajednica. Ovo je potrebno izneti jer se u javnosti, pa i onoj naučnoj, […]

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi Uvod Fenomen sekti je višedimenzionalan i kao takav ulazi u područje istraživanja mnogih nauka, prvenstveno sociologije, socijalne patologije, prava itd. Autori koji se bave sektama ukazuju da su ove verske zajednice nastale duboko u istoriji ljudskog društva kao posledica suprotnih shvatanja koje se u tadašnjem društvu smatralo neprikoslovenim i jedino ispravnim. Primera […]