Kinematografsko u delu Džemsa Džojsa

Kinematografsko u delu Džemsa Džojsa

Kinematografsko u delu Džemsa Džojsa Mada su prema književnim delima Džejmsa Džojsa snimani filmovi, ekranizacije nisu pobudile pažnju sineasta ili mislilaca da o književnom delu hirovitog i umnog pisca progovore i sa stanovišta veze Džojsa i filma – smatra reditelj i kritičar Nikola Lorencin. Poznati autor ovu “nepravdu” ispravlja svojom knjigom jednostavnog naziva, ali “džojsovske […]

Istine i zablude – Andre Bazen

Istine i zablude – Andre Bazen

Istine i zablude Bazenove ontologije filmske slike Andre Bazen (1918-1958.) francuski kritičar i teoretičar, jedan od osnivača i doživotni urednik „Cahiers du Cinema“, po Sadoulu najbolji poslijeratni filmski kritičar i po mnogima duhovni otac francuskog „novog vala“. Svoj kritički stav  zasnivao je na ontološkom shvaćanju filma, uzimajući ga prvenstveno kao pokretnu fotografiju, iz čega je […]