Da li je Marks bio u pravu?

Da li je Marks bio u pravu?

„Povijest svih dosadašnjih društava jest povijest klasnih borbi.“ – Karl Marks Kada sam pripremao prvi nacrt teksta o ovom članku, dvojba je bila samo kako će glasiti njegov naslov, a s obzirom na to da nisam htio da on bude aluzija na poznat Eagletonov rad Zašto je Marx bio u pravu, odlučio sam se za ovakav upitan […]

Karl Marks, kao naš savremenik i mislilac.

Karl Marks, kao naš savremenik i mislilac.

Karl Marks, kao naš savremenik i mislilac. Danas, interesanto, niko više ne spominje Karla Marksa, kao da je on bio neki osrednji intelektualac, a ne čovek koji je obeležio sudbinu Evrope i promenio tok istorije. Barem po tome, može se reći, da smo svi mi pomalo autistični. Na žalost, tom opštem mnjenju- da je marksizam […]