Приказ друштва у Монтескјеовим Персијским писмима

Приказ друштва у Монтескјеовим Персијским писмима

Приказ друштва у Монтескјеовим Персијским писмима Растућа моћ романа у служби промене друштва Велика фигура осамнаестог века, века великих промена кога су обележили потрага за правим друштвеним системом и пад моћи краља и цркве, био је француски мислилац, филозоф и писац Шарл Луј де Секонда, барон од Бреда и Монтескјеа, познатији као Монтескје. Његова размишљања […]