Pitagorejsko obrazovanje

Pitagorejsko obrazovanje

Pitagorejsko obrazovanje Pitagorejska filozofska škola i njezin gotovo legendarni osnivač Pitagora sa Samosa imaju u mnogim elementima povijesni predznak “prvi put” u zapadnoj civilizaciji. Prema antičkim izvorima, u VI. st. pr. Kr. Pitagora prvi upotrebljava riječ filozof i daje ime filozofiji objašnjavajući je kao ljubav prema mudrosti. Tako uvodi nove aspekte u život tadašnjeg čovjeka: pojam filozofa, onoga koji […]

Svet pre Pitagore

Svet pre Pitagore

Svet pre Pitagore – Današnja Grčka jedna je od najpopularnijih turističkih destinacija, a jedan od razloga je svakako taj što je na tom tlu počeo razvoj moderne misli. Drevna Grčka misao otvorila je vrata određenom načinu razmišljanja koji je kasnije uticalo na razvoj zapadne civilizacije. Filozofi iz drevne Grčke poznati su kao jedni od najvećih […]

Pitagorino učenje

Pitagorino učenje

Pitagorino učenje Kod Grka bile su uspostavljene znanosti, one kontemplativne jednako kao i sve one ovisne o spoznaji, koje potiču stvarno viđenje duše i pročišćenje uma od sljepoće, koje pokreću druga zanimanja, kako bismo općenito mogli vidjeti autentična načela i uzroke svega. Jamblih Pitagorejski sustav znanja (μάθημα) sastojao se od četiriju grana: aritmetike (znanosti o […]

Pitagorejci i muzika

Pitagorejci i muzika

Pitagorejci i muzika Golema je snaga muzike. Slušajući je, ne možemo ostati ravnodušni. Ona nam se nameće, privlači našu pažnju, pokreće skrivene snage našeg duševnog života, određuje im smjer. Muzika nas preobražava, vodi u novi svijet emocija, izaziva u nama doživljaje posebnog karaktera i intenziteta. Objavljenja muzike nadilaze domet riječi. Neposrednija je od ostalih umjetnosti, […]