Luiš de Kamoeš – o otkriću sveta

Luiš de Kamoeš – o otkriću sveta

Luiš de Kamoeš – Luzijadi ili o otkriću sveta Luzitanci, zemlja im leži stara  Gde kraj je kopnu i počinje more, I Feb u Okeanu se odmara.“ (Luzijadi) Portugalci su ljudi tradicionalni, pomalo konzervativni, mirni i skromni, po nacionalnom karakteru disciplinovani, uredni i melanholični, a i sasvim različiti od ekscentričnih Španaca – galamdžija, maštara i […]