Parsifal – opera Riharda Vagnera

Parsifal – opera Riharda Vagnera

Parsifal – U svom preko pedeset godina dugom opernom stvaralaštvu, Rihard Vagner (1813.-1883.) ostavio je izniman trag, pokrenuvši još za života goleme reakcije. Izazvao ih je prije svega svojim nastojanjem za obnovom opere u njezinom istinskom značenju, budući da je opera njegova vremena ušla u sadržajnu i formalnu dekadenciju i pretvorila se u zabavu bogatih. […]

Teatralnost i vagnerizam

Teatralnost i vagnerizam

Teatralnost i vagnerizam – Prema rečima američkog profesora Vilijama Korda (Wiliam Cord), nemački kompozitor Rihard Vagner (Richard Wagner), okarakterisan je kao monarh muzičkih inovacija i najkontroverzniji umetnik koji se ikada pojavio na muzičkoj sceni. Vagnerovo sagledavanje društvenih okolnosti i funkcije opere, učinilo je da formira sopstvenu filozofiju koju je iskazao kroz literarna dela, čija sadržajna okosnica […]