Direr: Između zlata i zvjezdanog praha

Direr: Između zlata i zvjezdanog praha

Humanistima je bio Apel, dok je u periodu baroka izgledao kao varvarin. Gete ga je vidio kao heroja, romantičari su ga obožavali; za Nazarećane je bio branilac vjere koju su istoričari s kraja devetnaestog vijeka smatrali protestantskom; Niče i Man su ga postavili za ulogu Fausta. Direr je bio drugačiji simbol za svako doba. Uticaj […]