Eduar Mane – slikar ljudske duše

Eduar Mane – slikar ljudske duše

“Nismo navikli da gledamo tako jednostavne i direktne prevode stvarnosti”, pisao je Emil Zola, hvaleći veličanstveni likovni izraz Eduara Manea, slikara koji je doprineo pokretu moderne umetnosti više nego ijedan njegov prethodnik. Umetnik, koji je svojim delima često, verovatno i namerno, šokirao uskogrude pripadnike akademskih krugova navikle na stroge okvire toga šta se može, a […]

Žili Mane, Renoar i Drajfusova afera

Žili Mane, Renoar i Drajfusova afera

Žili Mane, Renoar i Drajfusova afera Jedna mlada Francuskinja je 1893. godine počela da piše dnevnik i time će da se bavi u preostalom delu svog nadolazećeg devojaštva. „Uvek sam želela da vodim dnevnik,“  odlučno je zapisala, “zato mislim da ću sada započeti sa jednim“ Žilijin dnevnik nije bio jedna “uredna, ženi dolična sveska u […]