Bill Viola – Video art kao vežba ‘budnosti’

Bill Viola –  Video art kao vežba ‘budnosti’

Bil Viola (Bill Viola) jedan je od vodećih savremenih  umetnika koji je još ranih sedamdesetih godina počeo da istražuje potencijale novih medija i pojavu videa kao masovno dostupnog sredstva za stvaranje. Danas često čujemo njegovo ime uz uvertiru: ‘čovek koji crpi inspiraciju iz simbolike duhovnih tradicija Istoka i Zapada’. Video kao ‘živa energija’ Tokom svoje umetničke prakse, […]