Film „Kerol“, subjektivni osvrt

Film „Kerol“, subjektivni osvrt

Ali strah pred neobjašnjivim nije samo osiromašio život pojedinca već su i odnosi čoveka prema čoveku njime ograničeni, takoreći izdignuti iz rečnog korita beskrajnih mogućnosti i bačeni na užarenu zemlju kraj obale gde se ništa ne zbiva. Pisma mladom pesniku, R.M. Rilke Naučeni smo da ono što očekujemo od ekranizacije ljubavi doživimo u svetlu pretpostavki […]

Zapisi: Ćup obilja

Zapisi: Ćup obilja

Shvati, ne zahtevam te ja. Ti si ta koja posredstvom mene zahtevaš samu sebe. Posrednik sam za tebe samu. Petnaesto pismo, Bela Hamvaš Organ postanja, organ drugog rođenja, rođenja nakon rođenja, predstavljen je ovalnim, ćupastim, sazdavajućim, primajućim, plodnim tlom. Tlo zahteva da spozna kakvoću sopstvenog ukusa, zahteva seme. U početku krhko, opasava se bedemima doma, neguje […]

Frida Kalo i boginja Cihuacoatl: Utroba nemilosrdne

Frida Kalo i boginja Cihuacoatl: Utroba nemilosrdne

Poznato je da se slikovne predstave Fride Kalo povezuju sa pripovedanjem o ličnom; iskustvo života predočeno putem fantastičnog. No, podjednako je važno dočarati univerzalni karakter pojedinih slikovnih ostvarenja poput ovog pod nazivom Ljubavni zagrljaj Univerzuma: Zemlja, Meksiko, ja, Diego i Ksolotl (1949) Neposrednost i, još dublje, intuicija koja vodi ruku Fride Kalo, evocira praslike. Žena koja stvara prizvala je sliku […]

‘Ma’ – prisustvo odsustva

‘Ma’ – prisustvo odsustva

間 MA Prostor između objekata Tišina između zvukova Smiraj između činova Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept odsustva prostornosti i zvučnosti. Ma je nedostatak pozicioniran između ovog i narednog, pauza između dva, praznina. Japanski znalac ipak prilazi odsustvu na drugačiji način – on u njemu vidi potencial prisustva. U tom slučaju, […]

Između skromnosti, srama i moći– Afrodita Knidska

Između skromnosti, srama i moći– Afrodita Knidska

Među spisima i ostvarenjima viševekovnog nasleđa Antičke Grčke pronalazimo relevantne podatke o životu i idealima prosečnog građanina, te i o svemu što sazdaje njegovu socijalnu ulogu, ali i ono intrigantnije – njegovo misleće ”ja”. Često se promišlja o tome da li je čovek savremenog doba u mogućnosti da interpretacijom pročitanog ne salomi esenciju antičkog sveta […]

Klod Kaun: ”Ja” je uvek Drugo, i uvek množina.

Klod Kaun: ”Ja” je uvek Drugo, i uvek množina.

Klod Kaun (Claude Cahun) (1894-1954) francuska umetnica i spisateljica, enigmatična i impresivno svestrana figura koja je živela i radila na ostrvu u Engleskoj. Sa svojom družbenicom i saradnicom Masel Mur (Marcel Moore), proizvela je izvestan broj fotografskih autoportreta, kolaža, dramskih predložaka, publikovanih tekstova i ilustracija. Kao savremenica evropskih avangardi, Kaun ostaje marginalizovana u okviru institucionalizovane […]

Modernost i prostori ženskosti

Modernost i prostori ženskosti

Izvor: Ženske studije Preveli s engleskog Vanda Perović i Aleksandar Ajzinberg (Iz: Griselda Pollock, “Modernity and the Spaces of Femininity”, u Vision and difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, London and New York, Routledge, 1988, str. 50–90 i 205–9) (…) Shema koja je ukrasila korice kataloga Alfreda H. Bara (Alfred H. Barr) za izložbu Kubizam i apstraktna umetnost, održanu u […]

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

”Dopustite nam, međutim, da bliže odredimo da nije hram onaj koji osvećuje prostor; mnogo puta upravo je obratno – svetost mesta prethodi izgradnji hrama.”   Mirča Elijade, Arhitektura svetog i simbolizma Vreme  Ukoliko želimo da saznajemo o svrhovitosti grandioznih hramova i gradova drevnih civilizacija, neizbežno nailazimo na jaz između snažno pozicioniranog jastva i slutnje o udaljenom ”drugom”. […]

1 2 3