Zazorna lepota i fotografija nadrealizma

Zazorna lepota i fotografija nadrealizma

Zazorna lepota i fotografija nadrealizma – U konglomeratu avangardnih tendencija neretko se pojavljuje jedna nova estetika pronađenih i odbačenih stvari, komada koji ne pripadaju muzejskim ili aristokratskim vitrinama i čija neobičnost, pre nego lepota, postaje relevantni punktum fotografije. Kako je i sam avangardni pokret tesno uvezan sa društvenom marginom – trošni, stari, užasni i odbačeni […]

Film „Kerol“, subjektivni osvrt…

Film „Kerol“, subjektivni osvrt…

Film „Kerol“, subjektivni osvrt Ali strah pred neobjašnjivim nije samo osiromašio život pojedinca već su i odnosi čoveka prema čoveku njime ograničeni, takoreći izdignuti iz rečnog korita beskrajnih mogućnosti i bačeni na užarenu zemlju kraj obale gde se ništa ne zbiva. Pisma mladom pesniku, R.M. Rilke Naučeni smo da ono što očekujemo od ekranizacije ljubavi […]

Zapisi: Ćup obilja

Zapisi: Ćup obilja

Zapisi: Ćup obilja Shvati, ne zahtevam te ja. Ti si ta koja posredstvom mene zahtevaš samu sebe. Posrednik sam za tebe samu. Petnaesto pismo, Bela Hamvaš Organ postanja, organ drugog rođenja, rođenja nakon rođenja, predstavljen je ovalnim, ćupastim, sazdavajućim, primajućim, plodnim tlom. Tlo zahteva da spozna kakvoću sopstvenog ukusa, zahteva seme. U početku krhko, opasava se […]

Frida Kalo i boginja Cihuacoatl

Frida Kalo i boginja Cihuacoatl

Frida Kalo i boginja Cihuacoatl: Utroba nemilosrdne Poznato je da se slikovne predstave Fride Kalo povezuju sa pripovedanjem o ličnom; iskustvo života predočeno putem fantastičnog. No, podjednako je važno dočarati univerzalni karakter pojedinih slikovnih ostvarenja poput ovog pod nazivom Ljubavni zagrljaj Univerzuma: Zemlja, Meksiko, ja, Diego i Ksolotl (1949) Neposrednost i, još dublje, intuicija koja vodi ruku Fride Kalo, evocira […]

‘Ma’ – prisustvo odsustva

‘Ma’ – prisustvo odsustva

‘Ma’ – prisustvo odsustva 間 MA Prostor između objekata Tišina između zvukova Smiraj između činova Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept odsustva prostornosti i zvučnosti. Ma je nedostatak pozicioniran između ovog i narednog, pauza između dva, praznina. Japanski znalac ipak prilazi odsustvu na drugačiji način – on u njemu vidi potencial […]

Između skromnosti, srama i moći – Afrodita Knidska

Između skromnosti, srama i moći – Afrodita Knidska

Između skromnosti, srama i moći – Afrodita Knidska   Među spisima i ostvarenjima viševekovnog nasleđa Antičke Grčke pronalazimo relevantne podatke o životu i idealima prosečnog građanina, te i o svemu što sazdaje njegovu socijalnu ulogu, ali i ono intrigantnije – njegovo misleće ”ja”. Često se promišlja o tome da li je čovek savremenog doba u […]

Klod Kaun: ”Ja” je uvek Drugo

Klod Kaun: ”Ja” je uvek Drugo

Klod Kaun (Claude Cahun) (1894-1954) francuska umetnica i spisateljica, enigmatična i impresivno svestrana figura koja je živela i radila na ostrvu u Engleskoj. Sa svojom družbenicom i saradnicom Masel Mur (Marcel Moore), proizvela je izvestan broj fotografskih autoportreta, kolaža, dramskih predložaka, publikovanih tekstova i ilustracija. Kao savremenica evropskih avangardi, Kaun ostaje marginalizovana u okviru institucionalizovane […]

Modernost i prostori ženskosti

Modernost i prostori ženskosti

Modernost i prostori ženskosti (…) Shema koja je ukrasila korice kataloga Alfreda H. Bara (Alfred H. Barr) za izložbu Kubizam i apstraktna umetnost, održanu u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku 1936, paradigmatičan je primer kako je modernistička istorija umetnosti predstavila modernu umetnost u obliku mape. Umetničke prakse od kasnog devetnaestog veka hronološki su poređane na tabeli. Sled […]

1 2 3