Ko je bio Albreht Direr?…

Ko je bio Albreht Direr?…

Bez Albrehta Direra umetnost ne bi imala Rafaela ili Ticijana, a impresivnu kolekciju jednog od najozloglašenijih nacista svih vremena Hermana Geringa krasila su i dela najznačajnijeg predstavnika nemačke renesanse. Albreht Direr rođen je u maju pre 550 godina u nemačkom Nirnbergu u porodici juvelira poreklom uz Ugarske. Od malih nogu Albrehta, koji je bio drugo […]

Direr: Između zlata i zvjezdanog praha

Direr: Između zlata i zvjezdanog praha

Humanistima je bio Apel, dok je u periodu baroka izgledao kao varvarin. Gete ga je vidio kao heroja, romantičari su ga obožavali; za Nazarećane je bio branilac vjere koju su istoričari s kraja devetnaestog vijeka smatrali protestantskom; Niče i Man su ga postavili za ulogu Fausta. Direr je bio drugačiji simbol za svako doba. Uticaj […]