Ukroćena smrt – Filip Arijes

Ukroćena smrt – Filip Arijes

Ukroćena smrt – Filip Arijes Nove humanističke nauke — i lingvistika — uvele su u upotrebu pojmove dijahronija i sinhronija koji će nam možda biti od pomoći. Kao mnoge činjenice mentaliteta, koje karakteriše trajnost, i stav pred smrću može nam se učiniti skoro nepromenjenim tokom dugih vremenskih perioda. On čak izgleda potpuno ahroničan. Ipak, u […]

Eseji Svetislava Basare

Eseji Svetislava Basare

Eseji Svetislava Basare Evropa je La Manča sa izlapelim Don Kihotom na čelu. Često putujem po Srbiji i u prilici sam da se uverim da je Srbija, uz izuzetak Potemkinovog grada Beograda, jedna potpuno zapuštena zemlja. Pa, ako hoćete, i napuštena. Čitave oblasti su nenaseljene. To samo svedoči o lažnosti ovdašnjeg histeričnog patriotizma.  Da stvar […]