pitagora | P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Posts tagged with » pitagora

Svet pre Pitagore

Svet pre Pitagore

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Današnja Grčka jedna je od najpopularnijih turističkih destinacija, a jedan od razloga je svakako taj što je na tom tlu počeo razvoj moderne misli. Drevna Grčka misao…

Pitagorino učenje

Pitagorino učenje

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Kod Grka bile su uspostavljene znanosti, one kontemplativne jednako kao i sve one ovisne o spoznaji, koje potiču stvarno viđenje duše i pročišćenje uma od sljepoće, koje…

Pitagorejci i muzika

Pitagorejci i muzika

Golema je snaga muzike. Slušajući je, ne možemo ostati ravnodušni. Ona nam se nameće, privlači našu pažnju, pokreće skrivene snage našeg duševnog života, određuje im smjer. Muzika nas preobražava, vodi…

Pitagorino učenje

Pitagorino učenje

Kod Grka bile su uspostavljene znanosti, one kontemplativne jednako kao i sve one ovisne o spoznaji, koje potiču stvarno viđenje duše i pročišćenje uma od sljepoće, koje pokreću druga zanimanja,…

Geometrijske note

Geometrijske note

Stolećima je veza između muzike i matematike očaravala naučnike. Pre više od 2.600 godina zagonetni Pitagora navodno je ustanovio da se prijatni muzički intervali mogu dočarati jednostavnim odnosima ili srazmerama.…

Pitagorejska teorija brojeva

Pitagorejska teorija brojeva

Postoje dva reda brojeva: neparni i parni. Zbog toga što je jedinstvo, ili 1, uvek ostaje nedeljivo. Dakle, 9 je 4 + 1 + 4, s jedinstvom u centru. Štaviše,…

Poezija matematike: Red i zvuk

Poezija matematike: Red i zvuk

U jeku jednog semestra na Univerzitetu u Getingenu, vrsni nemački matematičar, David Hilbert, zapazio je da na njegovim predavanjima nedostaje jedan od studenata. Raspitavši se za njega, odgovoreno mu je…