Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa u funkciji stvaranja umetničkog dela Ako čoveku beše suđeno da se rodi i dođe na svet onda je to isto moralo važiti i za umetnost. Determinizam prauzroka vodio je ka prvom poznatom uzroku, Veliki prasak do revolucije univerzuma a čovek do evolucije psihičkih pojava i fenomena. Zato za umetnost slobodno možemo da […]

Prometej kao arhetip nesvesnog

Prometej kao arhetip nesvesnog

Prometej kao arhetip nesvesnog ,,Što god naumiš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo.ˮ  (Knjiga o Jovu, 22:28) ,,Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvojoj sve to zapisano, i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo nijednoga.ˮ  (Psalam, 139:16) Hrabrome i neustrašivome Prometeju koji se drznuo da ukrade vatru bogovima i osvetli […]