Majstor i Margarita, roman Mihaila Bulgakova

Majstor i Margarita, roman Mihaila Bulgakova

Roman Mihaila Bulgakova, „Majstor i Margarita“ je priča o zlu kosmičkih razmera i o ljubavi koja je u stanju da nadjača i najveće zlo. Kroz pripovedanje o Sataninoj poseti Moskvi, savršeno je dočarano u kakvoj se opasnosti nalazi pojedinac koji drži do svoje slobode, bio on mesija ili bezimeni umetnik, u jednoj totalitarnoj državi. Jasno […]

Alber Kami o delu Franca Kafke

Alber Kami o delu Franca Kafke

Alber Kami o delu Franca Kafke Poslednji esej u Kamijevoj knjizi “Mit o Sizifu”, koji ujedno predstavlja i neku vrstu zaključka ovog ogleda o apsurdu, nosi naziv “Nada i apsurd u delu Franca Kafke”. Namerno kažem esej; iako su teme kojima se Kami ovde bavi filozofske, način na koji im prilazi je nešto slobodniji, bez […]

Franc Kafka – Preobražaj (pripovetka)

Franc Kafka – Preobražaj (pripovetka)

Franc Kafka – Preobražaj (pripovetka) Verovatno najpoznatija pripovetka (negde ćete naći i da se radi o noveli) Franca Kafke, “Preobražaj”, svoju popularnost u akademskim krugovima duguje pre svega činjenici da ju je nemoguće do kraja interpretirati, mada je možemo tumačiti u nedogled, nalazeći bezbroj novih značenja, učitavajući i preterujući u učitavanjima informacija koje imamo o […]

Franc Kafka – Proces

Franc Kafka – Proces

Franc Kafka – Proces Zamislite da Strašni sud funkcioniše na ovom svetu kao paralelna institucija. I dalje je lociran negde gore, samo što je to “gore” sa nebeskih visina spušteno na prašnjave, zagušljive tavane. Ne tvrdim (mada pretpostavljam) da je Kafka nužno imao tako nešto na umu kad je pisao “Proces” – to tumačenje je […]

Angažovano pozorište, Sartrova dramaturgija

Angažovano pozorište, Sartrova dramaturgija

Angažovano pozorište, Sartrova dramaturgija Na Sartrove dramske tekstove se često gleda kao na umetnička dela čiji su elementi (svi elementi dramske forme, svi sukobi u okviru dela, sva razrešenja) određeni postulatima filozofije koji su apriorni na delo. U pitanju je, dakle, drama koja osnovne postavke jedne filozofije pretvara u karaktere i situacije pozorišnog dela,teatar koji […]

Umberto Eko – „Ime ruže“…

Umberto Eko – „Ime ruže“…

Umberto Eko – „Ime ruže“  Kada je Tomas Man ustvrdio da dobar pisac mora da piše i za “glupog” čitaoca, nije time mislio da kaže da su njegovi čitaoci glupi ljudi, nego da jedno književno delo čiji se aluzivni spektar oslanja na mnoge druge tekstove mora da se obraća i onim čitaocima kojima ti drugi […]