Baruh Spinoza i umetnost mišljenja

Baruh Spinoza i umetnost mišljenja u opasnim vremenima

U martu 1668. Adrijan Kerbag (Adriaan Koerbagh), holandski lekar u svojim srednjim tridesetim, angažovao je Johanesa Van Eda (Johannes Van Eede), štampara iz Utrehta, da mu objavi novu knjigu Svetlost koja sija na tamnim mestima, osvetljavati pitanja teologije i religije. Ali Van Ed, nakon što je sredio prvu polovinu rukopisa, osetio je nelagodu zbog njegovog krajnje netipičnog sadržaja. Kerbag je tvrdio da Bog nije Trojstvo, što je bilo učenje holandske reformističke crkve, već beskonačna i večna supstanca koja podrazumeva sve što postoji. Po njegovom mišljenju, Isus je bio samo ljudsko biće, Biblija nije Sveti spis, a dobro i zlo su samo izrazi koje koristimo za ono od čega imamo koristi ili nemamo. Jedini razlog zašto ljudi veruju u doktrinu hrišćanstva, napisao je Kerbag, jeste taj što verske vlasti „brane ljudima da istražuju i naređuju im da veruju u sve što oni kažu bez ispitivanja, i (ako ovi ne pobegnu) pokušavaju da ubiju one koji dovode neke stvari u pitanje, čime dosežu do saznanja i istina, kao što se dešavalo hiljadu puta.”

Sada je to trebalo da se desi i samom Kerbagu. Van Ede, ili ogorčen zbog svojih verskih uverenja ili zabrinut za snošenje pravne odgovornosti, prekinuo je sa radom i predao rukopis šerifu Utrehta, koji je zauzvrat obavestio o ovome šerifa Amsterdama. Kerbag je tamošnjim vlastima već bio dobro poznat; u februaru su zaplenili sve primerke njegove prethodne knjige Cvetni vrt svakojakih užitaka u kojoj je poricao postojanje čuda i božanskog otkrivenja. Shvativši da je u opasnosti, Kerbag je krenuo u bekstvo i završio je u Lajdenu, gde se maskirao noseći crnu periku. Ali ponuđena je nagrada za njegovo hvatanje i u julu ga je neko predao vlastima. Kerbag je ispitivan, suđeno mu je i dobio je deset godina zatvora zbog bogohuljenja, nakon čega je usledilo deset godina izgnanstva. Ispostavilo se da je ova duga kazna bila nepotrebna: u zatvoru je izdržao samo godinu dana pre nego što je umro, u oktobru 1669. godine.

Nekoliko meseci kasnije, u Amsterdamu je objavljena još subverzivnija knjiga: Teološko-politički traktat (Tractatus Theologico-Politicus), anonimni latinski traktat u kome se tvrdilo da je najbolje pravilo u verskim pitanjima „dozvoliti svakom čoveku da misli šta mu se sviđa i da govori šta misli.” U predgovoru je autor zahvalio na „retkoj sreći što živi u republici, gde je svačiji sud slobodan i nesputan, gde se svako može klanjati Bogu kako mu savest nalaže, i gde je sloboda cenjena iznad svega što je drago i dragoceno“. Ali činjenica da je autor sakrio svoje ime i da je amsterdamski izdavač knjige na naslovnoj strani tvrdio da je štampana u Hamburgu govori nešto drugo. Autor i izdavač su bili i te kako svesni da bi njihov nesputan sud mogao da ih sputa okovima.

Ovi marifetluci nisu uspeli da spreče čitaoce, niti vlasti, da ubrzo shvate da je Teološko-politički traktat delo Baruha Spinoze. Iako je Spinoza, tada u kasnim tridesetim, pre toga objavio samo jednu knjigu, vodič kroz mondensku filozofiju Renea Dekarta, on je bio jedan od najozloglašenijih slobodomislećih ljudi u Amsterdamu. Kao mladić bio je izbačen iz gradske Jevrejske zajednice zbog svojih jeretičkih pogleda na Boga i Bibliju. (Objavljivao je pod imenom Benediktus de Spinoza, Benediktus je latinski ekvivalent za Baruh, što na hebrejskom znači „blagosloven.) Živeći tihim, usamljeničkim životom, izdržavajući se brušenjem sočiva za mikroskope i teleskope, Spinoza je svoje ideje razvio u sveobuhvatan filozofski sistem, koji je delio sa krugom prijatelja u pismima i razgovorima. Kada je Kerbag saslušavan, upitan je da li je pao pod zloćudni uticaj Spinoze. Priznao je da su bili prijatelji, ali je insistirao da nikada nisu pričali o idejama – iako je ono što je napisao o Bogu veoma ličilo na ono što je Spinoza pričao godinama.

Sveštenici u nekoliko gradova odmah su zabranili prodavcima knjiga da drže Teološko-politički traktat, a 1674. godine on je zvanično zabranjen u Holandiji, zajedno sa Levijatanom Tomasa Hobsa. U ovim okolnostima, Spinozino hvaljenje holandske slobode moglo bi da zvuči sarkastično. Ali istina je da je, u poređenju sa većinom Evrope u XVII veku, Holandija zaista bila oaza tolerancije. U Španiji ili Italiji, knjiga poput Spinozine mogla bi dovesti do toga da inkvizicija spali autora; kako su stvari stajale, napadi su bili usmereni na njegove ideje, a ne njegov život. Njegove pohvale svojoj zemlji bolje je posmatrati kao neku vrstu apela: možda nijedna zemlja u Evropi nije bila zaista slobodna, ali Holandija bi mogla to biti ako bi to pokušala.

Za Ijana Burumu, pisca i istoričara i bivšeg urednika časopisa The New York Review of Books, Spinozina posvećenost slobodi misli – ono što je nazvao libertas philosophandi – čini ga misliocem kao stvorenim za ovaj trenutak. U svojoj novoj knjizi Spinoza: Mesija slobode (Spinoza: Freedom’s Messiah), kratkoj biografiji objavljenoj u ediciji “Jevrejski životi” izdavačke kuće Yale University Press, Buruma primećuje da je „intelektualna sloboda ponovo postala važno pitanje, čak i u zemljama kao što su Sjedinjene Države, koje se ponose time da su jedine slobodne“.

Nijedan Amerikanac ne mora da se plaši da će doživeti sudbinu Adrijana Kerbaga, bez obzira koliko je njegovo ili njeno mišljenje nepopularno. Ipak, tvrdi Buruma, „liberalno razmišljanje je osporavano sa više strana dok ideologije bivaju sve više i više ukanaljene, podjednako od strane zadrtih reakcionara, kao i od strane progresivaca koji veruju da ne može biti skretanja sa puta pravde koji su oni odabrali“. I svakako je tačno da, u doba društvenih medija, neformalni pritisak da se prati određena linija može biti jednako efikasan kao i pravne pretnje. Vređati pogrešne ljude, čak i na trenutak, može da raznese karijeru bilo koga od pisca književnosti za mlade do predsednika Lige bršljana.

Nazivajući Spinozu „mesijom“, Buruma sledi Hajnriha Hajnea, nemačkog jevrejskog pesnika iz XIX veka, koji je uporedio filozofa sa „njegovim božanskim rođakom, Isusom Hristom. Poput njega, i on je propatio zbog svojih učenja. Poput njega, i on je nosio krunu od trnja.” Prema Džonatanu Izraelu, istoričaru čija je enciklopedijska biografija Spinoza, život i legenda (Spinoza, Life and Legend) objavljena prošle godine,

„nijedna druga ličnost njegovog doba nije bila ni blizu da bude toliko kuđena, osuđivana i odbacivana u teškim tekstovima iscrpne dužine, u jednom tako dugom vremenskom periodu, na latinskom, holandskom, francuskom, engleskom, nemačkom, španskom, portugalskom, hebrejskom i drugim jezicima.”

Poput dekonstrukcije ili kritičke teorije rase, „spinozizam“ je postao popularna meta za mnoge moraliste koji nisu mogli tačno da kažu šta ona znači. Ipak, iako je Spinoza svakako bio pobornik političke i intelektualne slobode, nije ga zanimalo da postane mučenik za njih, i, ako nas njegov život nešto uči o mišljenju u opasnim vremenima, to je kako razboritost i smelost mogu ići ruku pod ruku. Nije uzalud nosio prsten na kome je bila ispisana latinska reč Caute – „budite oprezni“.

Najhrabriji čin prkosa u Spinozinom životu desio se na početku njegove karijere filozofa, a tu je karijeru i učinio mogućom. U julu 1656, kada je imao dvadeset tri godine, Spinoza je na jednoj javnoj ceremoniji izbačen iz amsterdamske jevrejske zajednice. Postoji nekoliko savremenih izvora o Spinozinom ranom životu i nije poznato šta je tačno dovelo do ovog raskola.

Ali je tekst anateme, ili herem, pročitan naglas u sinagogi na amsterdamskom kanalu Hautgraht, sačuvan i jasno pokazuje da ono čemu se zajednica protivila nije bilo nekakvo lično nedelo, već Spinozino „zlo mišljenje“ i „grozne jeresi” koje je odbio da se odrekne pod pritiskom. Iz tog razloga, izjavile su vođe tog verskog skupa, Spinozu „treba ekskomunicirati i proterati iz naroda Izraela“. Pozivali su se na strašnu kaznu za neposlušnost koju je Mojsije ostavio u knjizi Ponovljenih zakona:

„Proklet bio danju i proklet bio noću; proklet bio kad legne i proklet bio kad ustane. Neka je proklet kad izađe i proklet kad uđe.”

Spinoza nije bio tu da čuje ovu kletvu kako se čita naglas, ali nije mogao da izbegne njene posledice. Jevrejska zajednica u kojoj je rođen 1632. godine bila je bliska na jedinstven način, potekla ne samo od holandskih hrišćana iz okruženja već i od drugih jevrejskih zajednica u zapadnoj Evropi. Amsterdamski Jevreji su poticali od portugalskih conversosa, Jevreja koji su nasilno preobraćeni u katoličanstvo krajem XV veka, a koji su nastavili da generacijama u tajnosti praktikuju svoju veru. Spinozini roditelji i baba i deda bili su među mnogim portugalskim Jevrejima koji su se preselili u Holandiju početkom XVII veka, privučeni obećanjem verske tolerancije, kao i trgovačkim mogućnostima. Buruma, rođen u Holandiji i Jevrejin po majčinoj liniji, napominje da su Spinoza i njegov brat bili prvi članovi te porodice „tokom mnogih generacija koji su rođeni kao Jevrejin, a ne kao kripto-Jevrejin“.

Buruma piše da je Spinozina ekskomunikacija bila kao da je “’kanselovan’, kako bi ljudi danas mogli reći“, ali ovo je bila odmazda o kojoj rulja na Tviteru može samo da sanja. Prema odredbama herema, svim Jevrejima, uključujući Spinozine rođake, bilo je zabranjeno da razgovaraju sa njim ili da mu se čak približe. Nije više mogao da se nada da će živeti među ljudima koje je poznavao čitavog života, da će moći da posluje s njima, ili da će se oženiti i zasnovati porodicu. Činjenica da je Spinoza bio spreman da žrtvuje sve za svoje pravo da slobodno misli i govori pokazuje koliko je ozbiljno shvatao libertas philosophandi, pre nego što je objavio i jednu reč filozofije.

Spinozino otpadništvo ga takođe čini ključnom figurom u modernoj jevrejskoj istoriji. Teško da je bio prvi Jevrej koji je napustio judaizam, ali je možda bio prvi koji je to učinio javno, a da nije postao hrišćanin ili musliman. Umesto toga, vodio je sekularni život, nešto što je bilo teško zamislivo pre XVII veka. U Teološko-političkom traktatu je tvrdio da, u trgovačkoj državi kao što je Holandija, tradicionalni verski identiteti ionako više nemaju nikakvo konkretno značenje:

„Stvari su odavno takve da se čovek može proglasiti hrišćaninom, Turčinom, Jevrejinom ili neznabošcem jedino po njegovom generalnom izgledu i odeći, po tome da li posećuje ovu ili onu bogomolju, ili koristi frazeologiju određene sekte – što se tiče načina života, on je u svim slučajevima isti.”

Za pripadnike potonjih generacija evropskih Jevreja koji su se nadali da će se emancipovati od religije, kao što su Hajne i Sigmund Frojd, ova Spinozina nezavisnost ga je učinila njihovim uzorom. Kao što Buruma piše: „Odabrao je da misli slobodno i to je njegovo pripadanje plemenu učinilo nemogućim. Umesto toga, Spinoza je okupio svoje pleme istomišljenika, većinom slobodoumnih liberalnih protestanata.” Izrael i još jedan eminentni Spinozin biograf, Stiven Nadler, bacili su svetlo na ove ključne odnose. Franciscus van den Enden, Spinozin učitelj latinskog jezika i nekadašnji stanodavac, bio je bivši jezuita koji je napravio plan za utopijsko društvo Nove Holandije, holandske kolonije koja je postala Njujork; Francuzi su ga obesili jer je pomagao u kovanju zavere protiv Luja XIV. Veruje se da je Lodevejk Mejer (Lodewijk Meyer), vodeća ličnost u holandskom književnom životu, autor jedne knjige objavljene anonimno 1666. godine koja je izazvala ogroman skandal tvrdnjama da Bibliju treba kritički i naučno analizirati. Johanes Baumaster (Johannes Bouwmeester) je suosnivač kluba za slobodnomisleće pod prkosnim imenom Nil Volentibus Arduum („Voljnima ništa nije teško“).

Takve ličnosti su pomogle da se stvori ono što Izrael naziva radikalnim prosvetiteljstvom, tradicijom političke i verske misli koja će transformisati savremeni svet. Demokratske ideje koje su bile kažnjive zatvorom šezdesetih godina prošlog veka postale su parole američke i francuske revolucije vek kasnije. Danas sekularni ljudi širom sveta uzimaju zdravo za gotovo tvrdnje o Bogu i Bibliji koje su poslale Adrijana Kerbaga u zatvor, posebno u Holandiji, gde 57% petnaestogodišnjaka i starijih kaže da nemaju religiju.

Izvor: Glif
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments