Biće i Priroda – preko pojmova ka metafizici

Biće i Priroda – preko pojmova ka metafizici

“Biće jeste, nebiće nije” – Na ovom nesvodivom aksiomu antičkog predsokratovca Parmenida, lišenim bilo kakvih pesničkih višeznačja, kao i odlika duha vremena karakterističnim za filozofije njegovih prethodnika, uspostavlja se temelj filozofije kao discipline koja se bavi pitanjem bivstva, formalnim pitanjem “šta jeste?”. Ovaj tekst, međutim, na ovom mestu prekida svoj odnos prema istoriji filozofije, budući […]

Heraklit: Heroizam samopoznaje

Heraklit: Heroizam samopoznaje

Zapadna filozofija nastala je u antičkoj Grčkoj, suprotstavljajući se mitološkom svjetonazoru koji spoznaju prenosi simboličkim govorom, razumljivim samo upućenima. Filozofija nastoji razviti preciznu terminologiju da izbjegne višeznačnost i metodologiju utemeljenu na racionalnom preispitivanju svega datog. Zato je početak uvijek ispitivanje, kritika, da bi se sve provjerilo, vatrom razuma prekalilo, i tako prevrednovalo, obnovilo. Ništa se […]

1 2 3 57