Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – nemački filozof idealist, klasični predstavnik pesimizma. Učio je da je volja osnova svega, Kantova stvar po sebi, suština sveta koji je samo predstava. Volja je večito nezadovoljena, i zato je život beskrajan patnja a ovaj naš svet najgori mogući svet. Cilj svega je nirvana. Glavno delo mu je Svet kao volja i […]

Bajke – dio evropskog folklora

Bajke – dio evropskog folklora

Bajke su dio evropskog folklora. Svrha ove tradicije bila je prenošenje najviših duhovnih i moralnih istina onima koji su tek zakoračili u svijet, često oblikovane kroz simboličke alegorije prožete mistikom. U tim pričama, punim simbola predaka i prirodnih arhetipova, koji se prepliću sa duhovnim procesima, u korijenu iz najstarijih religijskih vjerovanja, stvara se mreža značenja […]

Kami – Prevazilaženje apsurda

Kami – Prevazilaženje apsurda

Od onog doba kada je Alber Kami završio svoja Pisma nemačkom prijatelju minulo je više od pet decenija, a ako hoćemo da budemo sasvim precizni, onda ravno pedeset četiri godine. Mnogo je vode otada proteklo evropskim rekama, a i svim drugim rekama sveta. I kao uvek kada se vraćamo nekom spisu vrednom i danas pažnje, […]

Epiktet o smrti ljubavi

Epiktet o smrti ljubavi

Epiktet o smrti ljubavi i kako se nositi sa gubitkom voljene osobe “Buduća ljubav ne postoji“, napisao je jednom Tolstoj razmatrajući paradoksalne uslove ljubavi. „Ljubav je samo sadašnja aktivnost. Čovek koji ne ispoljava ljubav u sadašnjosti nije voleo.” To je teško prihvatiti kao koncept – društvo nas je odgajalo da verujemo i grabimo za srećnom […]

Bergson i tehnološki disonantni ples

Bergson i tehnološki disonantni ples

Bergson i tehnološki disonantni ples Razmišljajte kao čovjek od akcije, djelujte kao čovjek od misli. Henri Bergson Opsesija francuskim intelektualnim jezgrom, kao prekretnica svih onih ontoloških hirova kroz koje svaki pobornik arhetipske filozofije maršira, apsolutno otvara različite prespektive. Henri Bergson, intelektualni vođa jednog doba, zasigurno zaslužuje posvećenu naklonost u današnje vrijeme. Kreativnost, zanos i entuzijazam […]

Boetije – Uteha filozofije

Boetije – Uteha filozofije

Kao godina pada Zapadnog rimskog carstva uzima se 476. kada je germanski kralj Odoakar svrgnuo sa prestola rimskog cara Romula Avgustula. Međutim, ogromno Rimsko carstvo, rašireno na čak tri kontinenta, počelo je da se raspada nekoliko vekova ranije pod teretom nerešivih unutrašnjih sukoba i pred navalom novih naroda koji su nadirali preko njegovih granica. Razdoblje od […]

Niče kao mladi profesor u Bazelu

Niče kao mladi profesor u Bazelu

Niče kao mladi profesor u Bazelu Prevod odabranih delova teksta ’Friedrich Nietzsches Lehrtätigkeit am Basler Pädagogium 1869 – 1876[1]’, koji sadrži sećanja Ničeovih učenika, studenata i poznanika iz perioda kada je on bio profesor filologije na Univerzitetu u Bazelu.   Jacob Achilles Mähly […] ’On sam je bio jedna savim otvorena priroda i kao takva […]

1 2 3 61