Kratka istorija filozofije u stripu – treći deo

Kratka istorija filozofije u stripu – treći deo

  PROSVETITELJSTVO 1. Koje su bitne karakteristike prosvetiteljstva 2. Glavni predstavnici prosvetiteljstva   1.Približnom vremenskom granicom prosvetiteljskog pokreta mogu se smatrati dve građanske revolucije. Ono počinje sa slavnom revolucijom u Engleskoj 1688, a završava se velikom francuskom revolucijom 1789. Prosvetiteljstvo je odlika ne samo filosofije nego evropske kulture uopšte u XVIII veku koji se stoga […]

Kratka istorija filozofije u stripu – drugi deo

Kratka istorija filozofije u stripu – drugi deo

HRIŠĆANSKA FILOSOFIJA Hrišćanstvo se obraća prvenstveno neukima, “siromašnima duhom” jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Verovanje u ono što je dato najvishim svedočanstvom objave isključuje istraživanje. Nova vera u početku ne nastoji oko racionalne uverljivosti svojih teza, ali da bi se sprečila lutanja i osiguralo da svaki pojedinačni pristup veri bude valjan i da bi se suprotstavilo […]

Kratka istorija filozofije u stripu – prvi deo

Kratka istorija filozofije u stripu – prvi deo

20 OSNOVNIH FILOSOFSKIH POJMOVA 1) STVAR (lat. res) realni predmet koji postoji u prostoru i vremenu nezavisno od subjekta. 2) PREDMET (lat. objektus) sve ono što je predmetnuto svesti subjekta nezavisno od toga da li realno postoji u prostoru i vremenu kao stvar ili je samo produkt subjektove svesti 3) BIĆE (grč. to on, lat. […]