Kratka istorija filozofije u stripu

Kratka istorija filozofije u stripu

Kratka istorija filozofije u stripu – treći deo   PROSVETITELJSTVO 1. Koje su bitne karakteristike prosvetiteljstva 2. Glavni predstavnici prosvetiteljstva   1.Približnom vremenskom granicom prosvetiteljskog pokreta mogu se smatrati dve građanske revolucije. Ono počinje sa slavnom revolucijom u Engleskoj 1688, a završava se velikom francuskom revolucijom 1789. Prosvetiteljstvo je odlika ne samo filosofije nego evropske […]

Kratka istorija filozofije u stripu – II deo

Kratka istorija filozofije u stripu – II deo

Kratka istorija filozofije u stripu – drugi deo   HRIŠĆANSKA FILOSOFIJA   Hrišćanstvo se obraća prvenstveno neukima, “siromašnima duhom” jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Verovanje u ono što je dato najvishim svedočanstvom objave isključuje istraživanje. Nova vera u početku ne nastoji oko racionalne uverljivosti svojih teza, ali da bi se sprečila lutanja i osiguralo da […]