Књижевност и видео игре

Књижевност и видео игре

Књижевност и видео игре – Тема овог рада биће разматрање могућности наратолошког приступа приликом анализе видео игара заснованих на књижевним делима. На самом почетку рада позабавићемо се феноменом видео игара као предмета научно-теоријских испитивања. Размотрићемо питање жанра у медију видео игара, као и појам адаптације у контексту видео игара. Приликом анализе наратолошког присупа видео играма […]