Istok je zapadno i sukobljene sile

Istok je zapadno i sukobljene sile

Istok je zapadno. Kroz čitavu istoriju toga podneblja, dejstvovale su na njemu i kroz njega sile koje su se među sobom neprestano sukobljavale, mešale i preplitale: sile svetlosti i sile tame, sile mitologije i folklora i sile racia, sile duha i sile materije. Jer, uistinu je ono kao kakav tamni vilajet koji se poput stare […]

Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa

Determinizam psihičkih procesa u funkciji stvaranja umetničkog dela Ako čoveku beše suđeno da se rodi i dođe na svet onda je to isto moralo važiti i za umetnost. Determinizam prauzroka vodio je ka prvom poznatom uzroku, Veliki prasak do revolucije univerzuma a čovek do evolucije psihičkih pojava i fenomena. Zato za umetnost slobodno možemo da […]