Purpur – Kraljevska boja

Purpur – Kraljevska boja

Purpur – Kraljevska boja općenito izaziva u ljudima veliku radost. Oko je treba kao što treba i svjetlo. Sjetimo se samo osjećaja ushita kada za tmurna dana Sunce obasja tek dio krajolika i pokaže nam njegove boje… Svaka boja proizvodi poseban utisak na um i tako se istovremeno obraća oku i osjećajima. Otuda slijedi da […]

Mikromozaici – zaboravljena ljepota

Mikromozaici – zaboravljena ljepota

Mikromozaici – zaboravljena ljepota Smatra se da tehnika mozaika potječe s Dalekog istoka. U Europi su bili popularni u starom Rimu, gdje su se izrađivali od komadića mramora, keramike i stakla, i najčešće koristili za ukrašavanje podova u patricijskim vilama. Svoj vrhunac, međutim, ova tehnika doživljava u Bizantskom Carstvu (330. – 1453.), gdje se najviše […]

Prokopije iz Cezareje – Tajna istorija

Prokopije iz Cezareje – Tajna istorija

Prokopije iz Cezareje – Tajna istorija Tračevi  i skandali sa dvora cara Justinijana  i naličje vlasti    “U svojoj stalnoj nadi u budućnost, ljudi podnose svoje sadašnje nevolje lakše nego kada                                  ih muči nasilje koje vrši vlast, u ime […]

Vizantijski evnusi

Vizantijski evnusi

Vizantijski evnusi Važan element na carskom dvoru Poput zmije koja, pucajući od otrova, šalje splet svojih mladunaca da učine kakvo zlo dok još jedva mogu da gamižu, tako i Evsevije šalje svoje pomoćnike onda kada oni dovoljno sazru da udare na junačko ime (Ursicinija) sa svojim zlonamernim predlozima, pošto im je sama služba dala šansu […]

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – Zabilješka o glasbi Pokušaj modernog bijelog čovjeka da nametne univerzalni i obavezujući karakter tehnike kao svog logosa možda nigdje nije vidljiviji nego na primjeru dvostruke sekularizacije glasbe. Pri tome pod sekularizacijom mislimo ispražnjenje nečega od vlastite svrhe. Kao i u slučaju pisma, o čemu piše Rolan Bart govoreći o religijskoj svrsi […]