“Miševi” – priča Dina Bucatija

“Miševi” – priča Dina Bucatija

Iracionalnost upornog odricanja prisutne opasnosti osvajanja teritorije i pogubno dejstvo taštine kroz prodor fantastičnog s alegorijskom konotacijom u realni kontekst u priči Dina Bucatija „Miševi” Priča Dina Bucatija pod nazivom „Miševi”, izuzetna je alegorija čovekovog stalno prisutnog, a neshvatljivog odbijanja da se suoči sa činjenicama koje mogu biti neprijatne, možda i nesnosne, i da pronađe […]

“Ledeni dvorac” – Tarjei Vesos

“Ledeni dvorac” – Tarjei Vesos

Potraga za samospoznajom putem prevazilaženja usamljenosti ostvarena na putevima irealnog i metafizičkog u delu Tarjeia Vesosa  „Ledeni dvorac” Roman „Ledeni dvorac” Tarjeia Vesosa je višeslojno metafizičko delo s uplitanjem komponente nestvarnog u realistički kontekst, napisano jednostavnim, ali veoma slikovitim rečenicama koje izvanredno dočaravaju atmosferu i topos svojom prividnom unutrašnjom nedorečenošću i grade naizgled običnu priču […]

“Kolumbar”- priča Dina Bucatija

“Kolumbar”- priča Dina Bucatija

“Kolumbar” Dina Bucatija, – zapitanosti o determinisanosti ljudske sudbine i odlaganju susreta s neminovnim usled snažnog delovanja predrasuda unutar kontinuiranog proticanja vremena kroz metafizičke i alegorijske implikacije i simboliku iskušenja. „Kolumbar” Dina Bucatija je višeslojna priča protkana obilnim značenjskim i simboličkim koloritom skrivenim u pozadini naoko jednostavne narativne strukture koja postavlja pitanje opravdanosti iracionalnih ljudskih […]

Hulio Kortasar – Ostrvo u podne

Hulio Kortasar – Ostrvo u podne

Preplitanje realnog i metafizičkog kao posledica snažne žudnje čoveka za slobodom u priči Hulija Kortasara „Ostrvo u podne” Priča „Ostrvo u podne” Hulija Kortasara, neobično je i kompleksno delo s dvostrukom psihološkom i metafizičkom pozadinom, posvećeno zapitanosti o čoveku i svetu koji ga okružuje, protkano tananim i finim prelomima što se ponekad jave u duši […]

Povezivanje srodnih duša – Momo Kapor

Povezivanje srodnih duša – Momo Kapor

Metafizičke i kosmičke reminiscencije o romanu Moma Kapora „Onda” i povezivanje srodnih duša Nežan, tanani zvuk reči let u vlastitoj prividnoj jednostavnosti sjedinjuje čudesnu moć nadilaženja sopstvenih prirodnih omeđenosti koje nam onemogućavaju da spoznamo tajne što se skrivaju iza jasnoće i određenosti realno postojećih i vidljivih stvari, one čarobne eterične svetove koje nekada proživimo iza […]

Hrabrost čoveka pred uzvišenošću prirode

Hrabrost čoveka pred uzvišenošću prirode

Hrabrost čoveka pred dinamičkom uzvišenošću prirode u romanu „Pomorci” Viktora Igoa „Pomorci” je manje poznat, ali izuzetan roman velikog francuskog književnika Viktora Igoa, koji po svojoj strukturi, lepoti pisanja s mnoštvom pitoresknih izraza i opisa usamljenog kamenitog sela u Normandiji, smeštenog na samoj obali mora u okruženju neobičnih granitnih stena oštrih šiljatih vrhova, ili pak […]

Kurt Tuholski – Dvorac Gripsholm

Kurt Tuholski – Dvorac Gripsholm

Delo ”Dvorac Gripsholm”, nemačkog autora Kurta Tuholskog, napisano je veoma lepim, razigranim i jednostavnim stilom, rečenice trepere i poigravaju u vazduhu, odišu poletom i unutrašnjom neusiljenošću, lebde i svetlucaju poput iskri preostalih od sjaja blagog prolećnog sunca, rasplesane su i nesvakidašnje, opisi prirode su tanani i s lakoćom sastavljeni. Čitaocu u prvi mah izgleda da […]