Subverzivne postmodernističke metode

Subverzivne postmodernističke metode

Subverzivne postmodernističke metode Itala Kalvina u “Ako jedne zimske noći neki putnik” Književnost je uvek pronalazila nove načine da prilagodi svoj oblik i svrhu stalnim promenama sveta. Pitanja na koja je trebalo davati odgovore podstakla su autore poput Borhesa, Eka, Nabokova ili Kalvina da eksperimentišu sa različitim načinima pisanja. U romanu Ako jedne zimske noći neki […]

Italo Kalvino – „Zamak ukrštenih sudbina“

Italo Kalvino – „Zamak ukrštenih sudbina“

  Italo Kalvino – Borhes tvrdi da postoje određeni utvrđeni obrasci po kojima se stvari odvijaju, dakle – jedne iste priče čiji se akteri menjaju. Tako Cezar i Brut imaju neograničen broj dvojnika koji ponavljaju scenu ubistva i začuđenost žrtve negde u mračnim ulicama Buenos Airesa ili bilo gde drugde, među običnim svetom, u ko […]

Italo Kalvino “Ako jedne zimske noći”

Italo Kalvino “Ako jedne zimske noći”

Italo Kalvino “Ako jedne zimske noći” – Velika i česta tema koja se javlja od druge polovine 20. veka jeste roman koji govori o sebi, procesu konstruisanja i problemima samog pisanja. Metatekstualnost ipak nije tekovina 20. veka, koliko god da je u sadejstvu sa poetikom postmoderne dobila povlašćeni značaj. Umberto Eko u svom eseju Intertekstualna […]