Šta je islam?

Šta je islam?

Šta je islam? Islama ima isto toliko malo koliko i hrišćanstava. Postoje samo mnogobrojne struje, pravci, pravne škole, teološka učenja od zemlje do zemlje delimično različitih kulturno-verskih tradicija, koji nisu saglasni čak ni unutar pojedinih porodica. Pored većine sunita, kojih je širom sveta negde 90 odsto, postoji i velika manjina od 8 do 9 odsto šiita, kao […]

Magija i demonizam muzičke umetnosti

Magija i demonizam muzičke umetnosti

Magija i demonizam muzičke umetnosti – Doktor Faustus Tomasa Mana – U vrhovima svjetskog romana dvadesetog stoljeća pisci njemačkoga jezičnog izraza obilno su zastupljeni. Pokušaji međunarodne kritike da utvrde svojevrstan kanon modernog romana navode i u najstrožem izboru, uz Prousta, Joycea i Faulknera, Thomasa Manna i Kafku, a nerijetko svoje mjesto nalaze i Musil i […]

Star Wars – estetski aspekt; drugi deo

Star Wars – estetski aspekt; drugi deo

Star Wars – estetski aspekt; drugi deo   INTERTEKSTUALNA STRUKTURA TEKSTA   Pojam intertekstualnosti uvodi Julia Kristeva u svojoj knjizi “Recherches pour une semanalyse”1969. Ona ovde upućuje na domen ukrštanja, novih isčitavanja i transponovanja “okružujucih” tekstova kulture među kojima se tekst pojavljuje i deluje u njegov korpus*[1]. Pod intertekstualnošću Kristeva podrazumeva stav da se značenje […]

Srbi i Albanci kroz vekove

Srbi i Albanci kroz vekove

Srbi i Albanci kroz vekove – Od prvog izdanja knjige Petrita Imamija prošle su gotovo dve decenije tokom kojih je došlo do značajnih političkih i društvenih promena praćenih bogatom produkcijom radova o srpsko-albanskim odnosima. Kao savestan autor i vanserijski erudita Imami je osetio potrebu da svoju monografiju dopuni novim izvorima i osvrne se, između ostalog, […]

Savremena istorija Kosova

Savremena istorija Kosova

Savremena istorija Kosova – Ovo istraživanje se usredsređuje na 20. vek, na period jugoslovenske istorije Kosova, sa posebnim osvrtom na srpsko-albanski sukob. Hteo sam da saznam kako je Kosovo ušlo u Jugoslaviju i kako je iz nje izašlo. Nastojao sam da se upoznam sa gledištima srpskih/jugoslovenskih, albanskih, zapadnih i ostalih autora. Otkrio sam da, kao […]

Kratka istorija filozofije u stripu

Kratka istorija filozofije u stripu

Kratka istorija filozofije u stripu – treći deo   PROSVETITELJSTVO 1. Koje su bitne karakteristike prosvetiteljstva 2. Glavni predstavnici prosvetiteljstva   1.Približnom vremenskom granicom prosvetiteljskog pokreta mogu se smatrati dve građanske revolucije. Ono počinje sa slavnom revolucijom u Engleskoj 1688, a završava se velikom francuskom revolucijom 1789. Prosvetiteljstvo je odlika ne samo filosofije nego evropske […]

Европска идеологија

Европска идеологија

Европска идеологија   Naše istraživanje je pokrenuto jednom zapitanošću pred poslednjim povesnim pokretom ka ujedinjenju evropskih država: da li je Evropska unija doista evropska? Možda je izlišno isticati da to pitanje izražava i temeljnu sumnju, hranjenu dugim nizom upadljivih praznina u zvaničnim projektima, ugovorima i određenjima saveza rastućeg broja država, počevši od trajnog izostanka čak […]

Star Wars – estetski aspekt filmova

Star Wars – estetski aspekt filmova

Star Wars – estetski aspekt; prvi deo   ESTETSKI ASPEKT 1   POJEDINAČNA ANALIZA STAR WARS FILMOVA   Estetika je filosofska disciplina koja ispituje lepo u umetnosti, istražuje esencijalne preduslove i kriterijume umetničkog doživljavanja kao i smisao, značenje i suštinu umetničkog uopšte. Termin estetika u današnjem značenju prvi uvodi Baumgarten (1714-1762) u svom delu ”Aesthetica”. […]

1 2 3 20