Uloga autora i čitaoca u romanu Itala Kalvina

Uloga autora i čitaoca u romanu Itala Kalvina

Roman Itala Kalvina (1923-1985) Ako jedne zimske noći neki putnik, ujedno predstavlja i priču o kreiranju priče, kao i o čitanju. Demistifikujući figure autora i čitaoca,  postmodernističko poigravanje sa metafikcijom pisac „podiže” na nivo  hipermetafikcije. Pisac se vešto služi figurama autora i raznih vrsta čitalaca, kreirajući jedan fikcionalan svet u kome čitaoci na paradoksalan način […]

Italo Kalvino – „Zamak ukrštenih sudbina“

Italo Kalvino – „Zamak ukrštenih sudbina“

  Borhes tvrdi da postoje određeni utvrđeni obrasci po kojima se stvari odvijaju, dakle – jedne iste priče čiji se akteri menjaju. Tako Cezar i Brut imaju neograničen broj dvojnika koji ponavljaju scenu ubistva i začuđenost žrtve negde u mračnim ulicama Buenos Airesa ili bilo gde drugde, među običnim svetom, u ko zna kom trenutku […]

Italo Kalvino “Ako jedne zimske noći”

Italo Kalvino “Ako jedne zimske noći”

Velika i česta tema koja se javlja od druge polovine 20. veka jeste roman koji govori o sebi, procesu konstruisanja i problemima samog pisanja. Metatekstualnost ipak nije tekovina 20. veka, koliko god da je u sadejstvu sa poetikom postmoderne dobila povlašćeni značaj. Umberto Eko u svom eseju Intertekstualna ironija i nivoi tumačenja ukazuje na postojanje […]