Zazorna lepota i fotografija nadrealizma

Zazorna lepota i fotografija nadrealizma

Zazorna lepota i fotografija nadrealizma – U konglomeratu avangardnih tendencija neretko se pojavljuje jedna nova estetika pronađenih i odbačenih stvari, komada koji ne pripadaju muzejskim ili aristokratskim vitrinama i čija neobičnost, pre nego lepota, postaje relevantni punktum fotografije. Kako je i sam avangardni pokret tesno uvezan sa društvenom marginom – trošni, stari, užasni i odbačeni […]

Zapisi: Ćup obilja

Zapisi: Ćup obilja

Zapisi: Ćup obilja Shvati, ne zahtevam te ja. Ti si ta koja posredstvom mene zahtevaš samu sebe. Posrednik sam za tebe samu. Petnaesto pismo, Bela Hamvaš Organ postanja, organ drugog rođenja, rođenja nakon rođenja, predstavljen je ovalnim, ćupastim, sazdavajućim, primajućim, plodnim tlom. Tlo zahteva da spozna kakvoću sopstvenog ukusa, zahteva seme. U početku krhko, opasava se […]

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču

Kosmička planina (Mirča Eijade) i Maču Pikču ”Dopustite nam, međutim, da bliže odredimo da nije hram onaj koji osvećuje prostor; mnogo puta upravo je obratno – svetost mesta prethodi izgradnji hrama.”   Mirča Elijade, Arhitektura svetog i simbolizma   Vreme    Ukoliko želimo da saznajemo o svrhovitosti grandioznih hramova i gradova drevnih civilizacija, neizbežno nailazimo na […]

Renesansa i „natčulna“ lepota

Renesansa i „natčulna“  lepota

Renesansa i „natčulna“ lepota Uporedo sa umetničkim ostvarenjima renesanse, postepeno je oplemenjivala, uticala, razotkrivala i filozofska misao kao eklektična, novostvorena celina: prethodno razdoblje vođeno srednjovekovnim sistemom vrednosti preobrazilo se u progresivnoj klimi novog doba. Ovo novo, renesansno i ”preporođeno” sadrži jasan uticaj protumačene antičke misli obuhvaćene i uzdignute naučnim duhom drugačijeg, modernijeg čoveka. Umetnost je […]

Sakralno i modernizam

Sakralno i modernizam

Sakralno i modernizam Umetnost i simbolno Mirčea Eliade  dugo je proučavao brojne kosmogonijske mitove koje je potom upoređivao uspevajući da prikaže simbolički koherentan univerzum izgrađen na obilju univerzalija.  Simboli kao takvi izučavani su u kontekstu različitih temporalnih i prostornih modaliteta, a Mirča Elijade fokusirao se na njihovu funkciju u ljudskom iskustvu koliko i na njihov […]

Bill Viola – Video art kao vežba ‘budnosti’

Bill Viola –  Video art kao vežba ‘budnosti’

Bil Viola (Bill Viola) jedan je od vodećih savremenih  umetnika koji je još ranih sedamdesetih godina počeo da istražuje potencijale novih medija i pojavu videa kao masovno dostupnog sredstva za stvaranje. Danas često čujemo njegovo ime uz uvertiru: ‘čovek koji crpi inspiraciju iz simbolike duhovnih tradicija Istoka i Zapada’. Video kao ‘živa energija’ Tokom svoje umetničke prakse, […]

Maja Deren i Ana Mendieta

Maja Deren i Ana Mendieta

Maja Deren i Ana Mendieta: ritualizacija umetničkog ‘Već dvanaest godina osciliram između pejzaža i ženskog tela. Ovaj opsesivan čin ponovnog uspostavljanja veze sa zemljom jeste manifestacija moje žeđi za Bivstvom. U suštini ovog rada je ponovno aktiviranje drevnih verovanja u ljudskoj psihi.’ (Ana Mendieta) ‘Fascinirana sam Majinom upotrebom rituala koja se u radu prepliće i sa […]

Mikelanđelo Buonaroti – Dualizam tela i duše

Mikelanđelo Buonaroti – Dualizam tela i duše

Mikelanđelo Buonaroti – Dualizam tela i duše Usled raznovrsnosti koja karakteriše izvore iz kojih saznajemo o Mikelanđelu Buonarotiju, neizbežno je zauzeti sopstveni stav izgrađen na pojedinim istorijskim, ali i manje proverenim činjenicama. Najpouzdaniji podaci o Mikelađelu ujedno su i, paradoksalno, najviše podložni slobodnom tumačenju budući da su to upravo njegovi pesnički stihovi. Ostatak možemo pronaći […]