Da li ste čuli za Džona Fruma?

Da li ste čuli za Džona Fruma?

U svetu postoje različiti kultovi. Jedni od bezopasnih i malopoznatih su kultovi tovara prisutni na ostrvima Melanezije i na Papui Novoj Gvineji. Javljaju se krajem 19. veka, a postaju rasprostranjeni tokom 20. veka, i svi su započeli na isti način. Svi počinju tako što domorodačko stanovništvo počinje da se divi belim došljacima poput misionara, biroktrata […]

Role Playing Games – između zabave i umetnosti

Role Playing Games – između zabave i umetnosti

[wpedon id=”90510″ align=”center”]   RPG je naziv za posebnu vrstu društvenih igara u kojoj učesnici stvaraju i igraju imaginarne likove iz fantazijskih ili naučnofantastičnih svetova specijalno stvorenih za tu svrhu. Žanr kao takav se često poistovećuje sa prvom i najpopularnijom igrom „Tamnice i zmajevi“ (Dungeons & Dragons) koji je danas slobodno možemo reći sastavni deo […]

Kultura održivog razvoja i medijska kultura

Kultura održivog razvoja i medijska kultura

Globalni protiv lokalnih identiteta: uloga medija u procesu održivog kulturnog razvoja U eri tržišne i medijske globalizacije koncept nacionalnog identiteta, kao i nacionalnih (kulturnih) vrednosti doživljava, kako izgleda, suštinsku transformaciju. S druge strane, uočava se i kriza konceptualizovanja tzv. univerzalnih vrednosti, jer to podrazumeva jedinstveni pojam kulture. Oba pojma se, bar u okvirima dominantnih teorija […]

Migel Serano: Magijska venčanja

Migel Serano: Magijska venčanja

Pitao sam se da li je postojao drugi jezik koji je Jung otkrio u procesu individuacije; znao sam da taj jezik postoji i da čeka da bude otkriven. Postoji razlika između onoga što čovek radi i onoga što mu se događa. Otkrio sam to u mnogim delovima sveta, u građevinama, umetničkim delima, u životima nekih […]

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog duha na apostole. Ta činjenica silaska Svetog duha opčinjava Sparinga koji se bavio proučavanjem Biblije a koji je sa svojim sinom ‘’poverovao da posebnim molitvama […]