Role Playing Games – između zabave i umetnosti

Role Playing Games – između zabave i umetnosti

[wpedon id=”90510″ align=”center”]   RPG je naziv za posebnu vrstu društvenih igara u kojoj učesnici stvaraju i igraju imaginarne likove iz fantazijskih ili naučnofantastičnih svetova specijalno stvorenih za tu svrhu. Žanr kao takav se često poistovećuje sa prvom i najpopularnijom igrom „Tamnice i zmajevi“ (Dungeons & Dragons) koji je danas slobodno možemo reći sastavni deo […]

Nik Srniček i Aleks Vilijams – Odbijanje i smanjenje

Nik Srniček i Aleks Vilijams – Odbijanje i smanjenje

Odgovor na Negrijeve „Beleške o apstraktnom štrajku“ Negri postavlja jednostavno pitanje: kako mora da izgleda štrajk danas, u kontekstu koji je izmenjen kapitalističkom proizvodnjom i nadzorom?[1] To je jedno od ključnih taktičkih pitanja sa kojima se suočava savremena levica. Istorija radničke borbe nam govori da su efikasne taktike često bile mnogo važnije od adekvatnih načina […]

Dijalozi sa Aleksandrom Rapićem: O modernizaciji umetnosti

Dijalozi sa Aleksandrom Rapićem: O modernizaciji umetnosti

KRIZA JE APRIORI STANJE U UMETNOSTI (Istorija umetnosti kao alternativna stvarnost umetničkog dela) Intervju sa Aleksandrom Rapićem povodom video rada „Tragično neprepoznati”  M. M.: „Tragično prepoznatim” tradicionalno se smatra junak priče, najčešće tragedije, koji u toku raspleta dolazi do spoznaje o sebi i okolnostima u kojima se nalazi. Šta bi, nasuprot tome, u sklopu savremene umetnosti, predstavljala figura […]

Zapis o izložbi „ASCIIQR crteži“ Aleksandra Rapića

Zapis o izložbi „ASCIIQR crteži“ Aleksandra Rapića

Izložbu „ASCIIQR crteži“ Aleksandra Rapića možemo podeliti u tri plana: vizuelni, funkcionalni i konceptualni. Svaki plan treba posmatrati kao domen kome pripadaju precizno određeni članovi. Vizuelnom planu pripadaju umetnički objekti – „crteži“, funkcionalnom postupci, konceptualnom ideje. Prvi plan čine dela koja je autor izložio: „crteži“ na papiru, čiji je vizuelni sadržaj reprodukovan u aski (ASCII) […]