Pjer Abelar i konceptualizam kao rešenje problema univerzalija

Pjer Abelar i konceptualizam kao rešenje problema univerzalija

Pjer Abelar i konceptualizam kao rešenje problema univerzalija Pjer Abelar rođen je u Le Peju u blizini Nanta. Nakon završetka studija kod Roscelina (zastupnika nominalizma) Abelar osniva vlastitu školu, posećuje Melin, Korbeju i nastanjuje se u Parizu gde postaje izuzetno popularan kao predavač, ali i utemeljuvač metode sic et non, odnosno metode koja se zasniva […]

Lokova teorija ideja

Lokova teorija ideja

Lokova teorija ideja Džon Lok predstavlja izraz duha građanske revolucije, on uspeva da takvo stanje duha prenese u filozofiju i društvenu teoriju čime ga Henter naziva ”Njutnom filozofije”. Podvrgnut ”torturi” sholastičke filozofije on obrazovanje stiče na Oksfordskom univerzitetu, u takvom duhovnom miljeu Lok uspeva da se upozna sa delima Bekona, Dekarta, Gasendija što će presudno […]

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog duha na apostole. Ta činjenica silaska Svetog duha opčinjava Sparinga koji se bavio proučavanjem Biblije a koji je sa svojim sinom ‘’poverovao da posebnim molitvama […]

Jehovini Svedoci – najbrojniji protestanti

Jehovini Svedoci – najbrojniji protestanti

Jehovini Svedoci Jehovini svedoci predstavljaju najbrojniju sektu protestantske provinijencije. Nastali transformacijom sekte Istraživači Biblije oni, poput adventisata, nagoveštavaju skori dolazak Isusa Hrista. Jehovine svedoke osniva Čarls Rasel koji je dugo pripadao adventistima. Najznačajniji segmenti verskog učenja ove sekte su sledeći: ime boga je Jehova (do tog saznanja Jehovini svedeoci dolaze putem formule JXBX koja označava […]

Hrišćanska adventistička crkva

Hrišćanska adventistička crkva Kao što sam ranije pisao, od ovog članka pa nadalje pokušaću da u najkraćim crtama dam prikaz većine verskih zajednica koje deluju na teritoriji R. Srbije. Prva u nizu biće predstavljena Hrišćanska adventistička crkva, čiji su članovi poznatiji pod nazivom Subotari. Hrišćanska adventistička crkva predstavlja protestantsku sektu koja ‘’ne veruje u besmrtnost […]

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas) Izlaganje materije ne bi bilo potpuno ukoliko određene događaje ne navedem kao ilustraciju destrukcije pojedinim kultova i sekti, a zahvaljujući kojima je bačena senka na ostale versle zajednice koje nisu destruktivne. Najeklatantniji primer prestavlja slučaj kulta Hram naroda predvođen Dzimom Dzounsom. Dzouns je […]

Benito Musolini – doktrina fašizma

Benito Musolini – doktrina fašizma

Kao i sve druge političke koncepcije, Fašizam je akcija i misao; akcija za koju postoji doktrina, i doktrina koja se uzdiže iz već zadatog sistema istorijskih snaga unutar kojih je smeštena, i nad kojima deluje iznutra . Tako on poseduje formu koja stoji u uzajamnoj vezi sa izdacima prostora i vremena; ali takođe, on je […]

Fašizam Benita Musolinija

Fašizam Benita Musolinija

Fašizam Benita Musolinija Pokret osnovan 1919g. Kao osnivač uzima se B. Mussolini, koji je u početku svog delovanja bio vatreni socijalista. Tako je, 1914g. zastupao stanovište, da Italija u sukobu koji je upravo izbio mora ostati neutralna, da bi nekoliko meseci kasnije kada je primio mito od Francuske osnovao list ”Popolo d’Italia” i u njemu […]