Velika lepota – La Grande Belleza (2013)

Velika lepota – La Grande Belleza (2013)

Film italijanskog reditelja Paola Sorentinija „Velika lepota”  kritikuje viši društveni sloj i kvaziumetnike kao što to čine Felini u „Slatkom životu”, odnosno Antonioni u „Noći”. „Velika lepota” nastavak je takvog filmskog manira, ali ne kao kopija pomenutih, već kao jedno novo viđenje prilagođeno savremenom dobu. Stari Rim je poznat po razvratu o čemu svedoči mnoštvo […]

Sjaj i rđa antičke Grčke

Sjaj i rđa antičke Grčke

Ali naivno poverenje prema tvorevinama fantazije nije isključivo obeležje čoveka sa ranog stupnja istorijskog razvitka; na izvestan način ono se iznova javlja kod svakog deteta, a takođe se održava i kod odraslih ljudi na odgovarajućem stupnju duhovnog razvoja. Otud ni civilizovano čovečanstvo nije bez svojih mitova. LEKSIKON KNJIŽEVNIH TERMINA, Dragiša Živković, str 473., ROMANOV, Banja […]

Srđan Valjarević i čitalački hedonizam

Srđan Valjarević i čitalački hedonizam

Prolazila sam kroz jednu od svojih povremenih čitalačkih kriza kada sam se susrela sa prozom i poezijom Srđana Valjarevića (1967). Tokom studija književnosti razvio se u meni izvesni antagonizam i odbojnost prema čitanju. Jer književnost i književnost nije isto. Odabrala sam Filološki fakultet zbog svoje pasije prema knjigama, ali literatura koja je bile deo obaveznog […]

Motiv žrtve u filmovima Larsa Von Trira

Motiv žrtve u filmovima Larsa Von Trira

PROLOG Šta je to što me tako silno vuče ka Skandinaviji? Zašto toliko volim umetnike sa tog podneblja iako se oštro protivim svakom vidu generalizacije? Šta je to što na polju poetike vezuje Selmu Lagerlof, Knuta Hamsuna, Karla Teodora Drajera, Ibzena, Strindberga, Bergmana, Trira, Vinterberga, Bir? Ako govorim sasvim lično, po liniji afiniteta: u pogledu […]