O jednom poklonu, snu i višestranom uticaju

O jednom poklonu, snu i višestranom uticaju

O jednom poklonu, snu i višestranom uticaju Ludviga Vitgenštajna na Tomasa Bernharda   SAN   Pre nekoliko meseci dobila sam poklon koji je u ravni meni najdražih – sanjala sam Tomasa Bernharda. Bio je u mom snu i to u sledećim okolnostima: sanjam kako avionom putujem negde, a zatim, ambijent aviona se pretvara, na način […]

Velika lepota – La Grande Belleza (2013)

Velika lepota – La Grande Belleza (2013)

Film italijanskog reditelja Paola Sorentinija „Velika lepota”  kritikuje viši društveni sloj i kvaziumetnike kao što to čine Felini u „Slatkom životu”, odnosno Antonioni u „Noći”. „Velika lepota” nastavak je takvog filmskog manira, ali ne kao kopija pomenutih, već kao jedno novo viđenje prilagođeno savremenom dobu. Stari Rim je poznat po razvratu o čemu svedoči mnoštvo […]

Zašto nisam aktivna na društvenim mrežama

Zašto nisam aktivna na društvenim mrežama

Zašto nisam aktivna na društvenim mrežama i zašto nemam tv prijemnik – Poslovica kaže da su voda i vatra dobre sluge, ali zli gospodari. Isto to možemo da kažemo i za internet i televiziju. Ono što je ključno je osnovna vrednost starih Grka, a to je umerenost. Sve dok sam u igri gospodarica želim da […]

Sjaj i rđa antičke Grčke

Sjaj i rđa antičke Grčke

Sjaj i rđa antičke Grčke Ali naivno poverenje prema tvorevinama fantazije nije isključivo obeležje čoveka sa ranog stupnja istorijskog razvitka; na izvestan način ono se iznova javlja kod svakog deteta, a takođe se održava i kod odraslih ljudi na odgovarajućem stupnju duhovnog razvoja. Otud ni civilizovano čovečanstvo nije bez svojih mitova. Dragiša Živković, str 473., […]

Srđan Valjarević i čitalački hedonizam

Srđan Valjarević i čitalački hedonizam

Srđan Valjarević i čitalački hedonizam Prolazila sam kroz jednu od svojih povremenih čitalačkih kriza kada sam se susrela sa prozom i poezijom Srđana Valjarevića (1967). Tokom studija književnosti razvio se u meni izvesni antagonizam i odbojnost prema čitanju. Jer književnost i književnost nije isto. Odabrala sam Filološki fakultet zbog svoje pasije prema knjigama, ali literatura […]

Motiv žrtve u filmovima Larsa Von Trira

Motiv žrtve u filmovima Larsa Von Trira

Motiv žrtve u filmovima Larsa Von Trira Šta je to što me tako silno vuče ka Skandinaviji? Zašto toliko volim umetnike sa tog podneblja iako se oštro protivim svakom vidu generalizacije? Šta je to što na polju poetike vezuje Selmu Lagerlof, Knuta Hamsuna, Karla Teodora Drajera, Ibzena, Strindberga, Bergmana, Trira, Vinterberga, Bir? Ako govorim sasvim […]