Šerlok Holms: dedukcija, droga i The Woman

Šerlok Holms: dedukcija, droga i The Woman

Šerlok Holms: dedukcija, droga i The Woman “Konsalting kriminalac?”, pita tužiteljka svedoka. “Da”, odgovori on odmereno. Sudnica je puna, svetlost se kroz visoke polukružne prozore probija do optuženog, svedoka, porote, sudije, tužiteljke, branioca i one gospođe sa povezom preko očiju, mačem u jednoj i tasom u drugoj ruci, koja se sigurno mota tu negde. Ispred […]

Borhes i detektivski žanr

Borhes i detektivski žanr

Borhes i detektivski žanr – Detektivska priča na tlu Latinske Amerike prolazi kroz iste modifikacije kao i ona u Evropi i SAD-u šireći se ovim prostorom četrdesetih godina prošlog veka. U početku preovladavaju takozvani armchair („sedeći“) detektivi, stilski i jezički evropeizovani, čije su avanture prevashodno vezane za politički ambivalentni kontekst. Ipak, osim na principima klasične […]