Самурај – Драгош Калајић

Самурај – Драгош Калајић

Посредством планетарне мреже масовних комуникација, фигура самураја стекла је изванредну популарност, привлачећи огромна и истрајна интересовања низа генерација човека модерне цивилизације. На први поглед, таква популарност је парадоксална, јер архаична природа самураја очигледно противуречи обичајима и менталитету човека модерне цивилизације. Продорнији поглед можда би открио управо у том противречју – односно у тој тежњи ка […]