Kolumbov testament

Kolumbov testament

Kolumbov testament – Napisano je mnogo knjiga i članaka na temu da li je Kristobal Kolon (ili Kristifor Kolumbo, kako je takođe poznat) bio zaista Italijan iz Đenove, a ta teza je bila opšteprihvaćena sve do poslednjih desetak godina, kada su mnogi istraživači potvrdili da je on verovatno bio potomak anuzima koji su odbegli iz […]