Notes on “Notes on camp”

Notes on “Notes on camp”

Sve je kemp ili ne-kemp. I time je opisan svijet. ‘Ništa u prirodi ne može biti kemp.’ (S. Zontag)  Kemp stoji kod glasovite hegelijanske preferencije: draži mi je makar i nevješt i otrcan potez duha nego čitava priroda i njene forme, ma kako čudesne i dražesne bile. Duh je pompezan i megalomanski – na strani duha je […]