Лудило као дар Богова?

Лудило као дар Богова?

Извесно је да су многи велики уметници сопствене патње уткали у своја највећа дела, а ево неколико примера из света сликарства који добро илуструју борбу сликара и болести из које се рађа највреднија уметност Уметник нема друго оруђе, осим да своје мисли, веровања, вредности и осећања преноси у своја дела, а његово виђење света најчешће […]