Na pravoj strani budućnosti

Na pravoj strani budućnosti

Na pravoj strani budućnosti – Pokažite ovu fotografiju mladim američkim ljevičarima. Zapravo, pokažite ju i starim američkim ljevičarima. Objasnite im onaj dio fotografije koji ste kao Hrvati, Slovenci, Južni Slaveni ili naprosto antifašisti dužni razumjeti. Čovjek slijeva je Josip Broz, predsjednik socijalističke federacije južnoslavenskih država, čelnik međunarodnog Pokreta nesvrstanih. Cigara koju pali je s Kube, […]