Rusija u boji pre sto godina – Sergej Prokudin Gorski

Rusija u boji pre sto godina – Sergej Prokudin Gorski

Čini mi se da bi se retko ko usudio da, na prvi pogled, konstatuje da su ove fotografije nastale između 1908. i 1915. godine u carskoj Rusiji. Štaviše. Ipak, činjenica je da jesu nastale tada. U pitanju je specijalna tehnika koju je primenio fotograf Sergej Mihalovič Prokudin – Gorski kojeg je ruski car Nikolaj II […]