“Splav Meduze” – Teodor Žeriko

“Splav Meduze” – Teodor Žeriko

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Prilike u Francuskoj nakon revolucije Francuska revolucija je 1789. godine okončala period sa apsolutnom monarhijom i privilegijama plemstva, međutim plemstvo je uspjelo da sačuva moć. Godine 1799. vlast u republici preuzeo Napoleon Bonaparta  i proglasio se za cara Francuske 1804. godine. Nakon poraza Napoleona 1815. godine Francuska je ponovo postala monarhija. Talentovani mladi buržuji kao što […]